Pomich v Neshchastiu: odnoaktova vystava z pravdyvoho zhyttia ukraïns'koho robitnyka

Nakladom Ukr. Tov. Vzaïmnoï Pomochi v Kanadi; IAsenchuk, Iosyf, Pomich v Neshchastiu: odnoaktova vystava z pravdyvoho zhyttia ukraïns'koho robitnyka, Nakladom Ukr. Tov. Vzaïmnoï Pomochi v Kanadi, 1948.

View this document at Alouette Canada: Pomich v Neshchastiu: odnoaktova vystava z pravdyvoho zhyttia ukraïns'koho robitnyka

Document Record
Creator IAsenchuk, Iosyf
Title Pomich v Neshchastiu: odnoaktova vystava z pravdyvoho zhyttia ukraïns'koho robitnyka
Published Nakladom Ukr. Tov. Vzaïmnoï Pomochi v Kanadi
IAsenchuk, Iosyf, Pomich v Neshchastiu: odnoaktova vystava z pravdyvoho zhyttia ukraïns'koho robitnyka, Nakladom Ukr. Tov. Vzaïmnoï Pomochi v Kanadi, 1948.
Identifier nlc-bnc.bvas.nlc-bnc.bvas.jl.1279
Subject Ukrainians--Canada--Drama
Language Ukrainian
Media Text
Contributor Alouette Canada
Permanent Link http://search.canadiana.ca/view/alouette.nlc-bnc.bvas.nlc-bnc.bvas.jl.1279