Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku : uoy i wyda Adam Boniecki.

Warszawa : Orodek Kultury Polskiej nad Renem 1887.

View this document at University of Toronto: Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku : uoy i wyda Adam Boniecki.

Document Record
Creator Boniecki, Adam, 1842-1909.
Title Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku : uoy i wyda Adam Boniecki.
Published Warszawa : Orodek Kultury Polskiej nad Renem 1887.
Identifier poczetrodwwwie00boniuoft
Subject Lithuania -- Genealogy.
Poland -- Genealogy.
Notes xv, 425, xlix p. : geneal. tables. 32 cm.
Bibliographical references included in "Przedmowa" (p.[1]-v)
Language Polish
Media Text
Contributor University of Toronto
Permanent Link http://search.canadiana.ca/view/otu.poczetrodwwwie00boniuoft